62 52 30 73     |        post@tannlegene48.no

Barn og munnstell

Allerede når barnets første tenner bryter frem i 6-8 måneders alder, bør man begynne å holde disse rene. I begynnelsen kan man bruke en fuktig klut, men tannkosten kan også intro- duseres tidlig slik at barnet vennes til at den blir brukt. Tennene bør allerede nå gjøres rene to ganger per dag for å innarbeide gode vaner.

Barn trenger hjelp til tannpussen til de er ca. 10 år gamle. Det er viktig at en voksen hjelper til med renholdet minst en gang per dag. Når 6 års jekslene bryter frem, er det særlig viktig å holde disse rene. De har ofte dype furer og groper og er derfor ekstra utsatt for hull. Etter hvert som barnet blir eldre vil også tennene stå tettere. Da er det nødvendig å bruke tanntråd for å holde rent mellom tennene.

Fluortannkrem har en forebyggende effekt på hull i tennene og kan brukes fra de første tennene kommer ut. De minste bar- na vil ikke klare å spytte ut restene av uortannkremen. Det er derfor viktig at mengden uortannkrem som benyttes er svært liten.

For å være sikker på at barnet ikke får for store mengder uor, kan man eventuelt bruke uortabletter. For de minste nnes tabletter som kan løses opp i vann. Styrken i ulike uortablet- ter er tilpasset ulike aldersgrupper. På apoteket vil du kunne få riktige uortabletter til ditt barn.

Kostholdet er også en viktig faktor ved utvikling av hull i ten- nene hos barn. Her følger noen gode råd:

  • Hos de minste barna er hyppig bruk av tåte aske en viktig årsak til hull i tennene. Unngå derfor å gi tåte aske med sukker- eller syreholdig drikke. Sær- lig er dette viktig å unngå om natten når spytt- produksjonen er lav.

  • La vann være tørstedrikk og gi sjelden eller aldri saft eller brus. Det er også viktig med regelmes- sige måltider fra barnet er ett år gammelt. Stadig småspising vil medføre hyppig syrepåvirkning på tennene og dermed gi utvikling av hull.

  • Når det gjelder søtsaker og kaker – vent lengst mulig med å introdusere barnet for dette. Finn gjerne en godteridag i uken. Ta gjerne diskusjonen med barnehagen om bursdagsfeiringer med sunne alternativer i stedet for kaker, saft og is.

Vil du bestille time?

Tannlegene i Kvartal 48