62 52 30 73     |        post@tannlegene48.no

Estetisk kroneterapi

Med tiden er det mange forhold som kan endre form og farge på tennene. De kan for eksempel få hull som blir reparert med fyllinger, de kan bli misfarget av det vi spiser og drikker, de kan få slitasjeskader etter tannbørsten eller sprekkdannelser i emaljen som trekker til seg misfarginger. Det kan også komme misfarginger innenifra. Tannhalser og sprekker kan føre til ising og i verste fall frakturer og nerveskade. Det kan da være aktuelt å lage en krone på tannen. Dette i enkelte tilfeller løses ved hjelp av keramiske kroner.

 

Framstilling av en krone:

For å lage en krone, må det som er igjen av tannen slipes og formes til (fig. II). Det tas så et avtrykk/scanning før den slipte tannen dekkes med en midlertidig krone. Etter ca. 1-2 uker er den permanente kronen ferdig og kan sementeres på plass (fig. III og IV). Kronens farge og fasong blir tilpasset de andre tennene.

Hele prosessen er krevende og teknisk vanskelig både for tannlegen og tannteknikeren. Det er derfor prisen på en krone er høyere enn for en fylling.

 

Hva er kronen laget av?

Det finnes flere ulike kronetyper og disse har forskjellige egenskaper når det gjelder styrke og estetikk. De to vanligste typene er 1) helkeramiske kroner og 2) kroner med en innerkjerne av metall med porselen (keram) brent utenpå.

Helkeramiske kroner har god estetikk og benyttes først og fremst der kravet til et pent resultat er spesielt høyt. Det finnes også svært sterke keramer, monolitisk zirconia, som kan brukes på tenner med større tyggetrykk.

 

Hvor lenge varer en krone?

Det er meningen at en krone skal vare i ca 15 - 20 år. Likevel er det en del forhold som kan forkorte levetiden til en krone:

Brudd av porselen: En krone blir ved tygging utsatt for store krefter. Uheldige belastninger kan over tid føre til at biter av porselenet knekker av. Dette har normalt ingen praktisk betydning og kan i noen tilfeller repareres med en fylling. Dersom kronens funksjon eller estetikk forringes vesentlig, kan det være nødvendig å lage en ny krone.

Karies i kronekanten: Det kan ikke bli hull i selve kronen. Derimot kan det bli hull i tannen nedenfor kronens avslutning. Slike hull kan noen ganger repareres med en fylling. Dersom hullet er stort, kan det bli aktuelt med ny behandling.

Tannsmerter/ rotfylling: En del tenner med dype hull og store fyllinger kan etterhvert få re­dusert blodomløp i nerven. De er derfor mer utsatt for betennelser og infeksjoner som kan medføre tannsmerter. Dette gjelder også tenner som er beslipt og påsatt krone. For å rot­fylle en tann med krone, må man borre en åpning gjennom kronen og inn til nerven. Åpnin­gen tettes igjen med fylling etter at tannen er ferdig rotfylt.

 
For å ta best mulig vare på kronen, bør du:

1. Bruke tannbørste nøye, men skånsomt i tannkjøttskanten slik at tannkjøttet ikke skades og trekker seg tilbake. En slitt tann­børste er lite effektiv. Bytt derfor børsten når busten spriker.

2. Gjøre rent mellom tennene minst en gang per dag. Dersom tennene står tett, vil tanntråd være et effektivt hjelpemid­del. Ved større mellomrom mellom tennene, vil tannstikker eller mellomromsbørster egne seg best. Mellomromsbørster kommer i ulike størrelser og brukes på tilsvarende måte som tannstikker.

3. Skylle regelmessig med fluor for å unngå karies i kronekanten. Fluor styrker tennene og er derfor viktig for å forebygge kar­ies.

Klinisk bildegalleri

Vil du bestille time?

Tannlegene i Kvartal 48