62 52 30 73     |        post@tannlegene48.no

Om Klinikken

Tannlegene i Kvartal 48

Din lokale tannklinikk på Hamar

Alle våre tannleger og sekretærer er opptatt av at pasientene skal føle seg ivaretatt i behandlingssituasjonen.

Vår behandling vil være faglig begrunnet i akseptert vitenskap, og være utført i samsvar med Helsedirektoratets veileder ”God klinisk praksis i tannhelsetjenesten – en veileder i bruk av faglig skjønn ved nødvendig tannbehandling.

Før større behandling iverksettes, utarbeider vi spesifisert kostnadsoverslag etter tannlegeforeningens retningslinjer. Ved eventuelle endringer i behandlingsplanen som har betydelige kostnadsmessige konsekvenser, vil pasienten umiddelbart informeres.

Vår klinikk ligger i trivelige lokaler i 4. etg i Kvartal 48 – sentralt på Hamar. Det er inngang fra Torggata 44 ved Gullsmed Liberg, via heis eller trapp.

Klinikken kan benyttes av andre tannleger i regionen via henvisning, eller pasienter kan ta direkte kontakt med oss.

Som medlem av Den Norske Tannlegeforening følger vi foreningens regler om behandlingsansvar og etikk. MNTF står for kvalitet – det sikrer deg som pasient.

Tannlegene i Kvartal 48