62 52 30 73     |        post@tannlegene48.no

Priser

HONORARTAKSTER FOR TANNLEGENE I KVARTAL 48 GJELDENDE FRA 15.mai 2016

PRISPLAKAT som viser utvalgte takster. HELFO pr.01.01.2018

Takst Tjeneste/behandlingStykkpris/honorarTimesatsHELFO *2
TakstPRISPLAKATLavHøyPr.timeHonorarRefusjon
001Undersøkelse/diagnostikk hos allmennprakt. tannlege5206151737525225
006Lokal og regional anestesi (bedøvelse)145--10560
002Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling--1737825450
101/2Undersøkelse/2BW/enkel rens (Vanlig vedlikeholdskontroll)930-1737--
201Preparering og fylling 1 flate (klasse I, III, V)6607402095605500
202Preparering og fylling 2 flater1220143020951000830
203Preparering og fylling 3 eller flere flater14301650209512651040
304*Helkrone med/uten fasade, gull/porselensinnlegg 4 flater+37004500209548802545
310*Hel overkjeve- eller underkjeveprotese501067002095103407495
802Tannrøntgen, pr.bilde100--4525
000A -Generelle TjenesterLavHøyPr.timeHonorarRefusjon
000Hygienetiltak95----
001Undersøkelse/diagnostikk hos allmennprakt. tannlege5206451737525225
002Undersøkelse og diagnostikk hos allmennprakt. tannlege920-2261755360
003Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist1505-22611100600
004Enkel etterkontroll etter kirurgiske inngrep,
tannkjøttsbehandling og oralmedisinske undersøkelser
3204001737230125
005Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep og oralmedisinske undersøkelser5508301737425245
006Lokal og regional anestesi (bedøvelse)145--10560
007Tilleggstakst for premedikasjon pr. os630--555265
010Rapportering til Relis (bivirkninger av odontologiske
biomaterialer)/tannlegeerklæringer
685-1737-560
010Andre generelle tjenester--1737--
100B - Forebyggende behandlingLavHøyPr.timeHonorarRefusjon
101Spesiell opplæring til egenomsorg/forebyggende behandling4508251737825450
102Øvrig opplæring til egenomsorg/forebyggende behandling--1737--
200C - Konserverende og endodontisk behandlingLavHøyPr.timeHonorarRefusjon
201Preparering og fylling 1 flate (klasse I, III, V)6907751737605500
202Preparering og fylling 2 flater1280143020951000830
203Preparering og fylling 3 eller flere flater15001730209512651040
204Midlertidig fylling475-2095425350
205Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale (kuppel)18702000209517601450
206Stiftforankring ved fyllingsterapi (parapulpal/pulpal stift)68010002095550455
207Non-operativ behandl. av karies (eks fissurforsegling/pensling)--2095370310
210*Rotfylling av fortenner/hjørnetenner (Tann 1-3)33303700209533052715
211*Rotfylling av premolarer/småjeksler (Tann 4-5)38004500209537203065
212*Rotfylling av molarer/jeksler (Tann 6-8)48005600209547103885
300D - Protetisk behandling *(Teknikerutgifter kommer i tillegg)LavHøyPr.timeHonorarRefusjon
301*Gull/porselensinnlegg, 1 flate18052045209524351715
302*Gull/porselensinnlegg, 2 flater34003880209540252845
303*Gull/porselensinnlegg, 3 flater og skallfasetter/fasader36004400209545752545
304*Helkrone m/u fasade, gull/porselensinnlegg, 4 flater og mer37504725209548802500
305*Resinsementert bro, pr. ledd19702500209535352480
306Konus eller rotkappe, inkludert stift eller trykknappfeste2575-209524151695
307*Pr. ledd v.broarbeid (HELFO/DOT=Mellom- og ekstensjonsledd) 910-209526251845
308*Implantatbasert krone/bropilar, inkl. distanse/uten kirurgi6375-209595606335
309*Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid1000-209532802310
310*Hel over- og underkjeveprotese530071002095103107310
311*Helsett111001365020951701512690
312*Partiell protese (delprotese) med støpt metallskjelett400055002095103407495
313*Rebasering/reparasjon/enkel trådklammerprotese/Valplast12602050209524601830
314*Dekkprotese-710026201596011510
315*Stent ved behandling med tannimplantat-Be om pris2620970780
320*Dekkprotese på to implantater ved tannløs underkjeve-Be om pris2620-22120
321*Hel overkjeveprotese i forbindelse med takst 320-Be om pris2620-10310
400E - Kirurgisk behandling*(Tillegg for evt.kirurgisk spes.utstyr)LavHøyPr.timeHonorarRefusjon
401Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot800-2095620295
402Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme
kjeveregion og i samme behandlingsseanse
600-2095310170
403Biopsi/eksisjon--20951180545
404Incisjon av abcess--2095935470
405Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot--209522001000
430Øvrig kirurgisk samt oralmedisinsk behandling--2095--
500F - Periodontal behandling og rehabiliteringLavHøyPr.timeHonorarRefusjon
501Systematisk behandling av marginal periodontitt-2095910480
502Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marg.periodontitt-2095885525
505Fiksering av tenner/midlertidig løsning127520951070500
509Immediat/midlertidig eller utvidelse av eksisterende protese126020502095-1725
510Partiell/delprotese400054002095-7100
511Helprotese530071002095-6900
512Dekkprotese530071002095-10900
513Fast protetikk - per tann som er tapt/trukket pga periodontitt----6535
516*Tillegg for permanent distanse ved implantatforankret protetikk-7402620-740
530Øvrig periodontal behandling--2095--
700H - Øvrige behandlinger *(Teknikerutgifter kommer i tillegg)LavHøyPr.timeHonorarRefusjon
702*Studiemodell inkl. avtrykk, per kjeve810--165100
703*Soklet artikulerende modell, per sett1400--385240
704Pasientfoto per bilde40--2515
705*Undersøkelse, behandling og etterkontroll ved symptomer på TMD (temporomandibulær dysfunksjon)23002600209530501830
707*Bittskinne tannbeskytter/enkel akrylskinne v. kortisonbeh.---1080580
730Bleking av 1.kjeve inkl.teknikerutgifter/begge kjever=høy28005000---
800I - Laboratorieprøver, tester og røntgenundersøkelserLavHøyPr.timeHonorarRefusjon
801Taking av prøver til laboratorieundersøkelser--2095210100
802Tannrøntgen per bilde, digitalt100--4525
803Okklusalrøntgen per bilde, digitalt205--18580
804Panoramarøntgen (OPG) per bilde, digitalt600--365200
807Røntgen ansiktsben/kjeveledd--2095645430
830Øvrige røntgenundersøkelser--2095--

Ønsker du å laste ned våre priser? Klikk her

*

  1. Ved protetisk behandling (krone/bro/protese) kommer utgifter til tannteknisk arbeid i tillegg
  2. Trygdetakstene til (HELFO) inneholder både tannlegens honorar og utgifter til tannteknisk arbeid
  3. Dette utføres av godkjent spesialist i oral kirurgi og oral medisin, eller spesialist i periodonti og godkjent spesialist i oral Protetikk eller evt. tannlege med særskilt kompetanse godkjent av Helsedirektoratet.
  4. Dette gjelder rotfylling over 1 seanse (vitalbehandling), høy takst gjelder rotfylling over 2 seanser (nekrosebehandling). Røntgenbilder og evt. bedøvelse kommer i tillegg på begge typer rotfylling.
  5. Høy takst gjelder spesialist i Oral Protetikk

HELFO-REFUSJON:

Disse takstene brukes til å fastsette en stønad fra Folketrygden i visse tilfeller der trygden, etter egne regler, yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege ved sykdom. Ved noen tilfeller er stønaden etter honorartakst, andre ganger etter refusjonstakst avhengig av innslagspunktet for stønaden. I tillegg kommer ofte et mellomlegg, som er forskjellen mellom tannlegens takst og HELFO-taksten. Spør tannlegen! 
Refusjon avhenger av godkjent dokumentasjon. Tidvis er det pasientens ansvar å innhente denne.

Våre stykkpriser står i første kolonne, og timetaksten står i andre kolonne. Disse er delt i høy og lav takst, se baksiden.

NB! Tidvis kan ekstra utgifter til tannteknikk og kirurgisk spesialutstyr komme i tillegg!

IMPLANTATBEHANDLING utføres av spesialister. En implantatbasert krone ligger ca. på kr.28-30.000,- avh. av type krone. Spør tannlegen!

Tabell for tidsdebitering av tannhelsetjenester

  • "Høy takst" er aktiv behandling inkl. materialer, eks. fyllinger
  • "Lav takst" er behandling uten spes. materialbruk, eks. hygieneinstruksjon
  • Det kommer i tillegg et hygienetiltak pr. konsultasjon på kr. 95,-
  • Evt. røntgenbilder og bedøvelse kommer i tillegg både ved stykkpris og timepris.
  • Tidsdebitering regnes etter avsatt/medgått tid.

Ved behandling av godkjent spesialist, påregnes et honorartillegg på kr.500,- pr. avsatt time, og noen av stykkprisene er høyere. Dette vil komme frem med rett pris på mottatt overslag.

Seansens varighetTimegodtgjørelse "høy takst"Timegodtgjørelse "lav takst"
60 minutter2095,-1737,-
55 minutter1920,-1592,-
50 minutter1745,-1445,-
45 minutter1570,-1300,-
40 minutter1400,-1155,-
35 minutter1225,-1010,-
30 minutter1050,-866,-
25 minutter875,-721,-
20 minutter700,-578,-
15 minutter525,-433,-
10 minutter350,-288,-
5 minutter175,-145,-

Takstene er basert på kontant oppgjør, det vil si med kontanter eller betaling med bankkort (ikke kredittkort).

Faktura kun etter avtale, vi samarbeider med inkassoselskapet CrediCare som følger opp faktureringen.

Avtaler må avbestilles/varsles senest 24 timer før avtalt tid, ellers belastes det "ikke-møtt"-gebyr på kr. 500,- pr. halvtime avsatt til konsultasjon/behandling.