62 52 30 73     |        post@tannlegene48.no

Priser

HONORARTAKSTER FOR TANNLEGENE I KVARTAL 48 GJELDENDE FRA 15.mai 2016

PRISPLAKAT som viser utvalgte takster. HELFO pr.01.01.2018

Takst Tjeneste/behandlingStykkpris/honorarTimesatsHELFO *2
TakstPRISPLAKATLavHøyPr.timeHonorarRefusjon
001Undersøkelse/diagnostikk hos allmennprakt. tannlege5206151654555235
006Lokal og regional anestesi (bedøvelse)145--10560
002Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling--1654810-
101/2Undersøkelse/2BW/enkel rens (Vanlig vedlikeholdskontroll)930-1654--
201Preparering og fylling 1 flate (klasse I, III, V)6607401995595490
202Preparering og fylling 2 flater122014301995985815
203Preparering og fylling 3 eller flere flater14301650199512451025
304*Helkrone med/uten fasade, gull/porselensinnlegg 4 flater+37004500199548002500
310*Hel overkjeve- eller underkjeveprotese501067001995101407190
802Tannrøntgen, pr.bilde100--4525
000A -Generelle TjenesterLavHøyPr.timeHonorarRefusjon
000Hygienetiltak95----
001Undersøkelse/diagnostikk hos allmennprakt. tannlege5206151654555235
002Undersøkelse og diagnostikk hos allmennprakt. tannlege875-2154795380
003Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist1435-21541165630
004Enkel etterkontroll etter kirurgiske inngrep,
tannkjøttsbehandling og oralmedisinske undersøkelser
350-1654225125
005Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep og oralmedisinske undersøkelser650-1654420245
006Lokal og regional anestesi (bedøvelse)145--10560
007Tilleggstakst for premedikasjon pr. os600--545260
010Rapportering til Relis (bivirkninger av odontologiske
biomaterialer)/tannlegeerklæringer
685-1654-550
010Andre generelle tjenester--1654--
100B - Forebyggende behandlingLavHøyPr.timeHonorarRefusjon
101Spesiell opplæring til egenomsorg/forebyggende behandling795-1654810-
102Øvrig opplæring til egenomsorg/forebyggende behandling--1654--
200C - Konserverende og endodontisk behandlingLavHøyPr.timeHonorarRefusjon
201Preparering og fylling 1 flate (klasse I, III, V)6607401995595490
202Preparering og fylling 2 flater122014301995985815
203Preparering og fylling 3 eller flere flater14301650199512451025
204Midlertidig fylling455-1995420345
205Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale (kuppel)18701950199517301425
206Stiftforankring ved fyllingsterapi (parapulpal/pulpal stift)40010001995540445
207Non-operativ behandl. av karies (eks fissurforsegling/pensling)--1995365305
210*Rotfylling av fortenner/hjørnetenner (Tann 1-3)32553600199532502670
211*Rotfylling av premolarer/småjeksler (Tann 4-5)37804400199536603015
212*Rotfylling av molarer/jeksler (Tann 6-8)46205400199546303820
300D - Protetisk behandling *(Teknikerutgifter kommer i tillegg)LavHøyPr.timeHonorarRefusjon
301*Gull/porselensinnlegg, 1 flate17201950199523951685
302*Gull/porselensinnlegg, 2 flater32403700199539602795
303*Gull/porselensinnlegg, 3 flater og skallfasetter/fasader35004200199545003175
304*Helkrone m/u fasade, gull/porselensinnlegg, 4 flater og mer36004500199548002500
305*Resinsementert bro, pr. ledd18802380199534752440
306Konus eller rotkappe, inkludert stift eller trykknappfeste2455-199523751665
307*Pr. ledd v.broarbeid (HELFO/DOT=Mellom- og ekstensjonsledd) 870-199525801815
308*Implantatbasert krone/bropilar, inkl. distanse/uten kirurgi6070-199594006230
309*Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid950-199532252270
310*Hel over- og underkjeveprotese50106700199510407190
311*Helsett106401300019951673012475
312*Partiell protese (delprotese) med støpt metallskjelett380052001995101707370
313*Rebasering/reparasjon/enkel trådklammerprotese/Valplast12302040199524201800
314*Dekkprotese-Be om pris24951569011320
315*Stent ved behandling med tannimplantat-Be om pris2495955765
320*Dekkprotese på to implantater ved tannløs underkjeve-Be om pris2495-21750
321*Hel overkjeveprotese i forbindelse med takst 320-Be om pris2495-10140
400E - Kirurgisk behandling*(Tillegg for evt.kirurgisk spes.utstyr)LavHøyPr.timeHonorarRefusjon
401Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot770-1995610295
402Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme
kjeveregion og i samme behandlingsseanse
570-1995305170
403Biopsi/eksisjon--19951160545
404Incisjon av abcess--1995905470
405Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot--199521651000
430Øvrig kirurgisk samt oralmedisinsk behandling--1995--
500F - Periodontal behandling og rehabiliteringLavHøyPr.timeHonorarRefusjon
501Systematisk behandling av marginal periodontitt-1995895480
502Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marg.periodontitt-1995870515
505Fiksering av tenner/midlertidig løsning-19951050490
509Immediat/midlertidig eller utvidelse av eksisterende protese123020401995-1705
510Partiell/delprotese380052001995-6975
511Helprotese501067001995-6800
512Dekkprotese--1995-10720
513Fast protetikk - per tann som er tapt/trukket pga periodontitt----6425
516*Tillegg for permanent distanse ved implantatforankret protetikk-7202495-730
530Øvrig periodontal behandling--1995--
700H - Øvrige behandlinger *(Teknikerutgifter kommer i tillegg)LavHøyPr.timeHonorarRefusjon
702*Studiemodell inkl. avtrykk, per kjeve810--160100
703*Soklet artikulerende modell, per sett1400--380235
704Pasientfoto per bilde85--2515
705*Undersøkelse, behandling og etterkontroll ved symptomer på TMD (temporomandibulær dysfunksjon)23002600199530001800
707*Bittskinne tannbeskytter/enkel akrylskinne v. kortisonbeh.---1060570
730Bleking av 1.kjeve inkl.teknikerutgifter/begge kjever=høy27504780---
800I - Laboratorieprøver, tester og røntgenundersøkelserLavHøyPr.timeHonorarRefusjon
801Taking av prøver til laboratorieundersøkelser--199520595
802Tannrøntgen per bilde, digitalt100--4525
803Okklusalrøntgen per bilde, digitalt195--18080
804Panoramarøntgen (OPG) per bilde, digitalt600--380210
807Røntgen ansiktsben/kjeveledd--1995375215
830Øvrige røntgenundersøkelser--1995--

Ønsker du å laste ned våre priser? Klikk her

*

  1. Ved protetisk behandling (krone/bro/protese) kommer utgifter til tannteknisk arbeid i tillegg
  2. Trygdetakstene til (HELFO) inneholder både tannlegens honorar og utgifter til tannteknisk arbeid
  3. Dette utføres av godkjent spesialist i oral kirurgi og oral medisin, eller spesialist i periodonti og godkjent spesialist i oral Protetikk eller evt. tannlege med særskilt kompetanse godkjent av Helsedirektoratet.
  4. Dette gjelder rotfylling over 1 seanse (vitalbehandling), høy takst gjelder rotfylling over 2 seanser (nekrosebehandling). Røntgenbilder og evt. bedøvelse kommer i tillegg på begge typer rotfylling.
  5. Høy takst gjelder spesialist i Oral Protetikk

HELFO-REFUSJON:

Disse takstene brukes til å fastsette en stønad fra Folketrygden i visse tilfeller der trygden, etter egne regler, yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege ved sykdom. Ved noen tilfeller er stønaden etter honorartakst, andre ganger etter refusjonstakst avhengig av innslagspunktet for stønaden. I tillegg kommer ofte et mellomlegg, som er forskjellen mellom tannlegens takst og HELFO-taksten. Spør tannlegen! 
Refusjon avhenger av godkjent dokumentasjon. Tidvis er det pasientens ansvar å innhente denne.

Våre stykkpriser står i første kolonne, og timetaksten står i andre kolonne. Disse er delt i høy og lav takst, se baksiden.

NB! Tidvis kan ekstra utgifter til tannteknikk og kirurgisk spesialutstyr komme i tillegg!

IMPLANTATBEHANDLING utføres av spesialister. En implantatbasert krone ligger ca. på kr.26-28.000,- avh. av type krone. Spør tannlegen!

Tabell for tidsdebitering av tannhelsetjenester

  • "Høy takst" er aktiv behandling inkl. materialer, eks. fyllinger
  • "Lav takst" er behandling uten spes. materialbruk, eks. hygieneinstruksjon
  • Det kommer i tillegg et hygienetiltak pr. konsultasjon på kr. 95,-
  • Evt. røntgenbilder og bedøvelse kommer i tillegg både ved stykkpris og timepris.
  • Tidsdebitering regnes etter avsatt/medgått tid.

Ved behandling av godkjent spesialist, påregnes et honorartillegg på kr.500,- pr. avsatt time, og noen av stykkprisene er høyere. Dette vil komme frem med rett pris på mottatt overslag.

Seansens varighetTimegodtgjørelse "høy takst"Timegodtgjørelse "lav takst"
60 minutter1995,-1654,-
55 minutter1829,-1441,-
50 minutter1662,-1310,-
45 minutter1500,-1179,-
40 minutter1329,-1048,-
35 minutter1163,-918,-
30 minutter996,-786,-
25 minutter830,-655,-
20 minutter664,-524,-
15 minutter498,-393,-
10 minutter332,-262,-
5 minutter166,-131,-

Takstene er basert på kontant oppgjør, det vil si med kontanter eller betaling med bankkort (ikke kredittkort).

Faktura kun etter avtale, vi samarbeider med inkassoselskapet CrediCare som følger opp faktureringen.

Avtaler må avbestilles/varsles senest 24 timer før avtalt tid, ellers belastes det "ikke-møtt"-gebyr på kr. 500,- pr. halvtime avsatt til konsultasjon/behandling.