62 52 30 73     |        post@tannlegene48.no

Priser

HONORARTAKSTER FOR TANNLEGENE I KVARTAL 48 GJELDENDE FRA 01.01.2020

PRISPLAKAT som viser utvalgte takster. HELFO pr.01.01.2020

Takst Tjeneste/behandlingStykkpris/honorarTimesatsHELFO *2
TakstPRISPLAKATLavHøyPr.timeHonorarRefusjon
001Undersøkelse/diagnostikk hos allmennprakt. tannlege5256501900535230
006Lokal og regional anestesi (bedøvelse)150--15060
002Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling--1900825450
101/2Undersøkelse/2BW/enkel rens (Vanlig vedlikeholdskontroll)950-1900--
201Preparering og fylling 1 flate (klasse I, III, V)7008002200605500
202Preparering og fylling 2 flater1280143022001000830
203Preparering og fylling 3 eller flere flater15001730220012651040
304*Helkrone med/uten fasade, gull/porselensinnlegg 4 flater+39004800220048802545
310*Hel overkjeve- eller underkjeveprotese550075002200103407495
802Tannrøntgen, pr.bilde100--4525
000A -Generelle TjenesterLavHøyPr.timeHonorarRefusjon
000Hygienetiltak100----
001Undersøkelse/diagnostikk hos allmennprakt. tannlege5256501900535230
002Undersøkelse og diagnostikk hos allmennprakt. tannlege950-2400770370
003Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist1550-24001125615
004Enkel etterkontroll etter kirurgiske inngrep,
tannkjøttsbehandling og oralmedisinske undersøkelser
3254001900235130
005Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep og oralmedisinske undersøkelser5508501900435255
006Lokal og regional anestesi (bedøvelse)150--10560
007Tilleggstakst for premedikasjon pr. os630--565270
010Rapportering til Relis (bivirkninger av odontologiske
biomaterialer)/tannlegeerklæringer
685-1900-570
010Andre generelle tjenester--1900--
100B - Forebyggende behandlingLavHøyPr.timeHonorarRefusjon
101Spesiell opplæring til egenomsorg/forebyggende behandling5008451900845460
102Øvrig opplæring til egenomsorg/forebyggende behandling--2200--
200C - Konserverende og endodontisk behandlingLavHøyPr.timeHonorarRefusjon
201Preparering og fylling 1 flate (klasse I, III, V)7008001900620510
202Preparering og fylling 2 flater1280143022001020850
203Preparering og fylling 3 eller flere flater15001730220012951065
204Midlertidig fylling550-2200435360
205Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale (kuppel)19002000220018001480
206Stiftforankring ved fyllingsterapi (parapulpal/pulpal stift)70010002200560455
207Non-operativ behandl. av karies (eks fissurforsegling/pensling)--2200380315
210*Rotfylling av fortenner/hjørnetenner (Tann 1-3)34003800220033802775
211*Rotfylling av premolarer/småjeksler (Tann 4-5)39004600220038003130
212*Rotfylling av molarer/jeksler (Tann 6-8)49005600220048153970
300D - Protetisk behandling *(Teknikerutgifter kommer i tillegg)LavHøyPr.timeHonorarRefusjon
301*Gull/porselensinnlegg, 1 flate18602100220024901755
302*Gull/porselensinnlegg, 2 flater34003900220041152910
303*Gull/porselensinnlegg, 3 flater og skallfasetter/fasader37004500220046753300
304*Helkrone m/u fasade, gull/porselensinnlegg, 4 flater og mer39004800220049852600
305*Resinsementert bro, pr. ledd20002600220036152535
306Konus eller rotkappe, inkludert stift eller trykknappfeste3000-220024701730
307*Pr. ledd v.broarbeid (HELFO/DOT=Mellom- og ekstensjonsledd) 950-220024701885
308*Implantatbasert krone/bropilar, inkl. distanse/uten kirurgi6500-220097706475
309*Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid1100-220033502360
310*Hel over- og underkjeveprotese550075002200105357470
311*Helsett111001500022001739012970
312*Partiell protese (delprotese) med støpt metallskjelett400055002200105657600
313*Rebasering/reparasjon/enkel trådklammerprotese/Valplast15002200220025151870
314*Dekkprotese5500750027001631011765
315*Stent ved behandling med tannimplantat-Be om pris2700990795
320*Dekkprotese på to implantater ved tannløs underkjeve-Be om pris2700-22605
321*Hel overkjeveprotese i forbindelse med takst 320-Be om pris2700-10535
400E - Kirurgisk behandling*(Tillegg for evt.kirurgisk spes.utstyr)LavHøyPr.timeHonorarRefusjon
401Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot900-2200635305
402Ukomplisert ekstraksjon av ytterligere tann eller rot i samme
kjeveregion og i samme behandlingsseanse
600-2200315170
403Biopsi/eksisjon--22001205545
404Incisjon av abcess--2200955470
405Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot--220022501035
418Bløtvevsplastikk--22001790790
430Øvrig kirurgisk samt oralmedisinsk behandling--2200--
500F - Periodontal behandling og rehabiliteringLavHøyPr.timeHonorarRefusjon
501Systematisk behandling av marginal periodontitt-2200890480
502Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marg.periodontitt-2200905535
505Fiksering av tenner/midlertidig løsning132022001095510
509Immediat/midlertidig eller utvidelse av eksisterende protese150022002200-1765
510Partiell/delprotese400055002200-7255
511Helprotese550075002200-7050
512Dekkprotese550075002200-11140
513Fast protetikk - per tann som er tapt/trukket pga periodontitt----6620
516*Tillegg for permanent distanse ved implantatforankret protetikk-9002700-755
530Øvrig periodontal behandling--2200--
700H - Øvrige behandlinger *(Teknikerutgifter kommer i tillegg)LavHøyPr.timeHonorarRefusjon
702*Studiemodell inkl. avtrykk, per kjeve900--170100
703*Soklet artikulerende modell, per sett1400--395245
704Pasientfoto per bilde40--2515
705*Undersøkelse, behandling og etterkontroll ved symptomer på TMD (temporomandibulær dysfunksjon)23502650220031151870
707*Bittskinne tannbeskytter/enkel akrylskinne v. kortisonbeh.---1105595
730Bleking av 1.kjeve inkl.teknikerutgifter/begge kjever=høy29005000---
800I - Laboratorieprøver, tester og røntgenundersøkelserLavHøyPr.timeHonorarRefusjon
801Taking av prøver til laboratorieundersøkelser--2200215100
802Tannrøntgen per bilde, digitalt100--4525
803Okklusalrøntgen per bilde, digitalt210--19080
804Panoramarøntgen (OPG) per bilde, digitalt600--375205
807Røntgen ansiktsben/kjeveledd--2200660440
830Øvrige røntgenundersøkelser--2200--

Ønsker du å laste ned våre priser? Klikk her

*

  1. Ved protetisk behandling (krone/bro/protese) kommer utgifter til tannteknisk arbeid i tillegg
  2. Trygdetakstene til (HELFO) inneholder både tannlegens honorar og utgifter til tannteknisk arbeid
  3. Dette utføres av godkjent spesialist i oral kirurgi og oral medisin, eller spesialist i periodonti og godkjent spesialist i oral Protetikk eller evt. tannlege med særskilt kompetanse godkjent av Helsedirektoratet.
  4. Dette gjelder rotfylling over 1 seanse (vitalbehandling), høy takst gjelder rotfylling over 2 seanser (nekrosebehandling). Røntgenbilder og evt. bedøvelse kommer i tillegg på begge typer rotfylling.
  5. Høy takst gjelder spesialist i Oral Protetikk

HELFO-REFUSJON:

Disse takstene brukes til å fastsette en stønad fra Folketrygden i visse tilfeller der trygden, etter egne regler, yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege ved sykdom. Ved noen tilfeller er stønaden etter honorartakst, andre ganger etter refusjonstakst avhengig av innslagspunktet for stønaden. I tillegg kommer ofte et mellomlegg, som er forskjellen mellom tannlegens takst og HELFO-taksten. Spør tannlegen! 
Refusjon avhenger av godkjent dokumentasjon. Tidvis er det pasientens ansvar å innhente denne.

Våre stykkpriser står i første kolonne, og timetaksten står i andre kolonne. Disse er delt i høy og lav takst, se baksiden.

NB! Tidvis kan ekstra utgifter til tannteknikk og kirurgisk spesialutstyr komme i tillegg!

IMPLANTATBEHANDLING utføres av spesialister. En implantatbasert krone ligger ca. på kr.28-30.000,- avh. av type krone. Spør tannlegen!

Tabell for tidsdebitering av tannhelsetjenester

  • "Høy takst" er aktiv behandling inkl. materialer, eks. fyllinger
  • "Lav takst" er behandling uten spes. materialbruk, eks. hygieneinstruksjon
  • Det kommer i tillegg et hygienetiltak pr. konsultasjon på kr. 100,-
  • Evt. røntgenbilder og bedøvelse kommer i tillegg både ved stykkpris og timepris.
  • Tidsdebitering regnes etter avsatt/medgått tid.

Ved behandling av godkjent spesialist, påregnes et honorartillegg på kr.500,- pr. avsatt time, og noen av stykkprisene er høyere. Dette vil komme frem med rett pris på mottatt overslag.

Seansens varighetTimegodtgjørelse "høy takst"Timegodtgjørelse "lav takst"
60 minutter2200,-1900,-
55 minutter2020,-1745,-
50 minutter1835,-1590,-
45 minutter1650,-1435,-
40 minutter1465,-1275,-
35 minutter1285,-1115,-
30 minutter1100,-955,-
25 minutter920,-795,-
20 minutter735,-640,-
15 minutter550,-480,-
10 minutter370,-320,-
5 minutter185,-160,-

Takstene er basert på kontant oppgjør, det vil si med kontanter eller betaling med bankkort (ikke kredittkort).

Faktura kun etter avtale, vi samarbeider med inkassoselskapet CrediCare som følger opp faktureringen.

Avtaler må avbestilles/varsles senest 24 timer før avtalt tid, ellers belastes det "ikke-møtt"-gebyr på kr. 500,- pr. halvtime avsatt til konsultasjon/behandling.