62 52 30 73     |        post@tannlegene48.no

Priser

HONORARTAKSTER FOR TANNLEGENE I KVARTAL 48 GJELDENDE FRA 01.09.2022

PRISPLAKAT som viser utvalgte takster. HELFO pr.01.09.2022

Takst Tjeneste/behandlingStykkpris/honorarTimesatsHELFO *2
TakstPRISPLAKATLavHøyPr.timeHonorarRefusjon
001Undersøkelse/diagnostikk hos allmennprakt. tannlege6107202000575245
006Lokal og regional anestesi (bedøvelse)185--11560
002Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling--Lav910500
101/2Undersøkelse/2BW/enkel rens (Lav:Tannpleier Høy: Tannlege)870970Lav--
201Preparering og fylling 1 flate (klasse I, III, V)9009502300665550
202Preparering og fylling 2 flater1430153023001105920
203Preparering og fylling 3 eller flere flater16501750230013951150
304*Helkrone med/uten fasade, gull/porselensinnlegg 4 flater+45005500230053652800
310*Hel overkjeve- eller underkjeveprotese700082002300113408045
802Tannrøntgen, pr.bilde120--4525
000Hygienetiltak150200-350---

Ønsker du å laste ned våre priser? Klikk her

*

  1. Ved protetisk behandling (krone/bro/protese) kommer utgifter til tannteknisk arbeid i tillegg
  2. Trygdetakstene til (HELFO) inneholder både tannlegens honorar og utgifter til tannteknisk arbeid
  3. Dette utføres av godkjent spesialist i oral kirurgi og oral medisin, eller spesialist i periodonti og godkjent spesialist i oral Protetikk eller evt. tannlege med særskilt kompetanse godkjent av Helsedirektoratet.
  4. Dette gjelder rotfylling over 1 seanse (vitalbehandling), høy takst gjelder rotfylling over 2 seanser (nekrosebehandling). Røntgenbilder og evt. bedøvelse kommer i tillegg på begge typer rotfylling.
  5. Høy takst gjelder spesialist i Oral Protetikk

HELFO-REFUSJON:

Disse takstene brukes til å fastsette en stønad fra Folketrygden i visse tilfeller der trygden, etter egne regler, yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege ved sykdom. Ved noen tilfeller er stønaden etter honorartakst, andre ganger etter refusjonstakst avhengig av innslagspunktet for stønaden. I tillegg kommer ofte et mellomlegg, som er forskjellen mellom tannlegens takst og HELFO-taksten. Spør tannlegen! 
Refusjon avhenger av godkjent dokumentasjon. Tidvis er det pasientens ansvar å innhente denne.

Våre stykkpriser står i første kolonne, og timetaksten står i andre kolonne. Disse er delt i høy og lav takst, se baksiden.

NB! Tidvis kan ekstra utgifter til tannteknikk og kirurgisk spesialutstyr komme i tillegg!

IMPLANTATBEHANDLING utføres av spesialister. En implantatbasert krone ligger ca. på kr.28-30.000,- avh. av type krone. Spør tannlegen!

Tabell for tidsdebitering av tannhelsetjenester

  • "Høy takst" er aktiv behandling inkl. materialer, eks. fyllinger
  • "Lav takst" er behandling uten spes. materialbruk, eks. hygieneinstruksjon
  • Det kommer i tillegg et hygienetiltak pr. konsultasjon på kr. 100,-
  • Evt. røntgenbilder og bedøvelse kommer i tillegg både ved stykkpris og timepris.
  • Tidsdebitering regnes etter avsatt/medgått tid.

Ved behandling av godkjent spesialist, påregnes et honorartillegg på kr.600,- pr. avsatt time, og noen av stykkprisene er høyere. Dette vil komme frem med rett pris på mottatt overslag. Tannpleier bruker tidvis høy takst (1700,-) f.eks ved aktiv behandling av periodontitt.

Seansens varighetTimegodtgjørelse "tannpleier"Timegodtgjørelse "høy takst"Timegodtgjørelse "lav takst"
60 minutter1485,-2300,-2000,-
55 minutter1360,-2110,-1830,-
50 minutter1240,-1920,-1665,-
45 minutter1115,-1725,-1500,-
40 minutter990,-1535,-1330,-
35 minutter865,-1340,-1115,-
30 minutter740,-1150,-1000,-
25 minutter620,-960,-830,-
20 minutter495,-765,-665,-
15 minutter370,-575,-500,-
10 minutter250,-385,-330,-
5 minutter124,-190,-165,-

Takstene er basert på kontant oppgjør, det vil si med kontanter eller betaling med bankkort (ikke kredittkort).

Faktura kun etter avtale, vi samarbeider med inkassoselskapet CrediCare som følger opp faktureringen.

Avtaler må avbestilles/varsles senest 24 timer før avtalt tid, ellers belastes det "ikke-møtt"-gebyr på kr. 500,- pr. halvtime avsatt til konsultasjon/behandling.

Tannlegene i Kvartal 48