62 52 30 73     |        post@tannlegene48.no

Spesialist

Geir Oddvar Eide

VÅR SPESIALIST I ORAL PROTETIKK

Geir er spesialistutdannet på alle typer tannerstatninger som kroner, broer, proteser og implantatbaserte erstatninger, i tillegg til problematikk i forbindelse med smertetilstander i kjeveledd og ansiktsmuskulatur. Han samarbeider med kirurg, periodontist og kjeveortoped for å legge forholdene til rette for best mulig funksjon av tennene. Som protetiker planlegger han og rehabiliterer spesielt destruerte tannsett. Han gjør også forhåndsvurdering og koordinering av implantatbehandling,  samt utfører den protetiske erstatningen ved behandlingen.

Geir Oddvar Eide er spesialist med godkjenning til å utføre implantatprotetikk med trygdestønad

Tannlegene i Kvartal 48